اگر دانش در ثریا باشد،مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت.حضرت محمد(ص)
 
برای مردان بزرگ بن بستی وجود ندارد، یا راهی خواهند يافت یا راهی خواهند ساخت
 
سخن مشاور:به زندگی لبخند بزنیم تا با ایجاد شادی در خود ودیگران دنیای بهتری داشته باشیم
 
آیا می دانید؟70درصد تیم های اعزامی به مسابقات بین المللی از دانشگاه آزاد اسلامی است.
 
آیا مي دانيد؟ 332 اختراع بین المللی به نام دانشگاه آزاد اسلامی ثبت شده است.
 
آیا می دانید؟750 مدال در زمینه های علمی و ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کسب گردیده.
 
نسخه فارسیفارسیامروز سه_شنبه یکم اسفند ماه- سال یک هزار و سیصدو نود و شش

امکان انتخاب واحد،حذف و اضافه، اخذ پایان نامه و یا تمدید آن فقط تا 2اسفند مقدور استامکان انتخاب واحد،حذف و اضافه، اخذ پایان نامه و یا تمدید آن فقط تا 2اسفند مقدور است
امکان انتخاب واحد،حذف و اضافه، اخذ پایان نامه و یا تمدید آن فقط تا #2_اسفند مقدور است و پس از آن سامانه انتخاب واحد توسط سازمان مرکزی بسته خواهد شد @azadbardsir_amoozesh 03433521900 داخلی221 و239

امکان انتخاب واحد،حذف و اضافه، اخذ پایان نامه و یا تمدید آن فقط تا 2اسفند مقدور است

ادامه مطلب ...


 
معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر
این صفحه در حال تکمیل است

 

   نام و نام خانوادگی

 

 رشته تحصیلی

 

مرتبه علمی

 

 

پست سازمانی

 ایمیل- سایت

رزومه

عکس 

 

 

1

 

 

دکتر وحیدخطیبی

 

دکتری تخصصی کامپیوتر از دانشگاه تکنولوژی مالزی استادیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر
عضو هیات علمی

گروه کامپیوتر
khatibi78@yahoo.com
kvahid2@live.utm.my

 

مشاهده رزومه

 

 

 

 

 

2

 

 

  دکترحمیدخسروی

 

دکتری تخصصی کامپیوتر از دانشگاه بیرمنگام انگلستان 

 

 

استادیار

 

 عضو هیات علمی گروه کامپیوتر

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه

 

 

 

3

 

 

 

 دکتر حسین موسی جعفر آبادی

 

 

 

دکتری ریاضی

 

 

 

استادیار

 

 

 

عضو هیات علمی
گروه ریاضی

 

 

 

 

 

 

مشاهدهرزومه 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

دکتر عمید خطیبی

 

 

دانشجوی دکتری کامپیوتر در دانشگاه علوم و تحقیقات

 

 

 

مربی

 

 

 

عضو  هیات علمی
گروه کامپیوتر

 

 

khatibi_amid@yahoo.com
a.khatibi@srbiau.ac.ir

 

 

 

مشاهده رزومه

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

دکتر واله جلالی

 

 

دکتری تخصصی زبان شناسی از دانشگاه علوم و تحقیقات

 

 

 

استادیار

 

 

 

عضو هیات علمی گروه علوم انسانی

 

 

 

 Valejalali@gmail.com

 

 

 

مشاهده رزومه

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

دکتر فرشاد مهرابی

 

 

دکتری تخصصی عمران از دانشگاه سمنان

 

 

 

استادیار

 

 

عضو هیات علمی
گروه عمران

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه

 

 

 

 

7

 

 

 

عبدالرضا قاسمپور 

 

 کارشناسی ارشد حسابداری مربی   عضو هیاتعلمی
گروه حسابداری
   مشاهدهرزومه

 

 

 

 

8

 

 

دکتر محمد رضا براتی

 

 

 

دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی  از دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

استادیار

 

 

عضو هیات علمی
گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 

 

 

مشاهده رزومه

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 دکتر رسول جمشیدی

 

 

 دکتری تخصصی شیمی از دانشگاه تکنولوژی مالزی

 

 

 

استادیار

 

 

عضو هیات علمی
گروه شیمی

 

 

 

 rasool_jamshidi_gohari@yahoo.com

 

 

 

مشاهده رزومه

 

 

 

 

10

 

 

دکتر هوشمند اسفندیارپور

 

 

 

دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علوم و تحقیقات

 

 

 

استادیار

 

 

عضو هیات علمی  و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

پروفسور محمد رضا مولایی

 

 

دکتری تخصصی ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

استاد
(پروفسور)

 

 

 

عضو هیات علمی نیمه وقت گروه ریاضی

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده

 

 

 

رزومه

 

 

 

 

12

 

 

 دکتر عبدالحسین دانشوری

 

 

 

دانشجوی دکتری علوم اجتماعی

 

 

 

 مربی

 

 

 

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده

 

 

 

رزومه

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 عبداله اسماعیلی آبدر

 

 

کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

 

 مربی

 

 

 

عضو هیات
علمی گروه علوم انسانی

 

 

 

 Abdolahesmaeely@gmail.com

 

 

 

مشاهده
رزومه

 

 

 

 

14

 

 

دکتر آمنه فیروز آبادی

 دکتری

 استادیار  عضو هیات
علمی گروه علوم انسانی
   مشاهده 
رزومه

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

لادن تاج الدینی 

 

 

کارشناسی ارشد معماری  دانشگاه یزد

 

 

 

 مربی

 

 

 

 عضو هیات علمی گروه معماری

 

 

 

 Ladantajaddini@yahoo.com

 

 

 

مشاهده
رزومه 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 مژگان پیرایش

 

 

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

 

 

 

مربی 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه معماری 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده رزومه

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

پونه پورسیستانی 

 

 

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلمی کرمان

 

 

 

مربی 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه معماری 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

محمدرضا خسروی 

 

 

کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه امام خمینی(ره)

 

 

 

مربی 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه عمران 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

حمیدرضاثمره هدایت زاده 

 

 

کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه تبریز

 

 

 

مربی 

 

 

 

 عضو هیات علمی گروه عمران

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

محمد شریف رخشانی

 

 

کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

 

 

 

 مربی

 

 

 

 عضو هیات علمی گروه عمران

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

پیمان معلم زاده 

 

 

کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

 

 

 

مربی 

 

 

 

 عضو هیات علمی گروه عمران

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

حسین فلاح 

 

 

دانشجوی دکتری معماری 

 

 

 

مربی 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه معماری 

 

 

 

 Husein_fallah@hotmail.com

 

 

 

 مشاهده رزومه

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

رسول نادری 

 

 

 

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

 

 

 

مربی 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه حسابداری 

 

 

 

 

 

 

 

naderi2006@yahoo.com

 

 

naderi4000@gmail.com

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

25

 

 

 مهشید خواجه پور

 

 

 

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی یزد

 

 

 

مربی 

 

 

 

 عضو هیات علمی گروه حسابداری

 

 

 

m.khajehpour44@yahoo.com

 

 

 

مشاهده رزومه

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 زهره عباسی پور

 

 

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

 

 

 

 مربی

 

 

 

عضو هیات علمی گروه حسابداری 

 

 

 

 Zhrh_bs@Yahoo.com

 

 

 

مشاهده رزومه

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

علیرضا حجت 

 

 

کارشناسی ارشد مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

 

 

 

مربی 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه مکانیک 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

28

 

 

 بهناز ارجمند

 

 

 

دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه هرمزگان

 

 

 

مربی 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه مکانیک 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 مهدی وحیدی مطلق

 

 

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه رازی

 

 

 

 مربی

 

 

 

عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

 

30

 

 

 مصطفی شجاعی

 

 

 

کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

 

 

 

 مربی

 

 

 

عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی 

 

 

 

 M.shojaei66@gmail.com

 

 

 

 مشاهده رزومه

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

علی گنجه کویری 

 

 

کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

 

 

 

مربی 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه علوم پایه 

 

 

 

 Aliganjehie@yahoo.com

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

 

32

 

 

 زهرا نادری 

 

 

دانشجوی دکتری فیزیک 

 

 

 

مربی 

 

 

 

 عضو هیات علمی گروه علوم پایه

 

 

 

 Zahra_naderi2002@yahoo.com

 

 

 

 مشاهده رزومه

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

عاطفه طاهری 

 

 

کارشناسی ارشد کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 

 

 

مربی 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه گروه کامپیوتر 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 سوده شادروان

 

 

کارشناسی ارشد کامپیوتر از دانشگاه تکنولوژی مالزی

 

 

 

مربی 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده رزومه

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 محمد مهدی فروغی

 

 

کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

 

 

 

مربی 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه شیمی 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

لیدا کتابی 

 

 

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

 

 

 

 مربی

 

 

 

عضو هیات علمی گروه علوم انسانی 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

دکتر محبوبه شمسی

 

 

دکتری تخصصی کامپیوتر از دانشگاه تکنولوژی مالزی

 

 

 

استادیار 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

دکتر فاطمه خالویی 

 

 

دکتری تخصصی ریاضی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 

استادیار 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه علوم پایه 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده رزومه

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

دکتر حامد صفاری 

 

 

 دکتری تخصصی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

 

استادیار 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه عمران 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده رزومه

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

دکتر سید مرتضی مرندی 

 

 

دکتری تخصصی عمران-خاک از دانشگاه لیدز انگلستان

 

 

 

استادیار 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه عمران 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 پروفسور اسدالله ناصح زاده

 

 

 دکتری تخصصی شیمی از دانشگاه ساری

 

 

 

 استاد
(پروفسور)

 

 

 

 عضو هیات علمی گروه شیمی

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

دکتر منصور کریمی فر 

 

 

دکتری تخصصی مکانیک  از دانشگاه برادفورد انگلستان

 

 

 

استادیار 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه مکانیک 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رزومه 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمود بستان

 

 

دکتری تخصصی معماری از دانشگاه فلورانس ایتالیا

 

 

 

 استادیار

 

 

 

عضو هیات علمی گروه معماری 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده رزومه

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت
 
 


 
جهت مشاهده کلیه اطلاعیه ها، بخشنامه های دانشگاه و دانلود فرم ها و جزوات اساتید می توانید به منوی آموزشی-دانشجویی بالای همین صفحه قسمت تابلواعلانات-اطلاعیه های آموزشی  به گروه آموزشی خود و یا کانال تلگرام azadbardsir_amoozesh مراجعه نمایند 

تلفن های دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر: 33521900-33521958-3352827 الی 3 کد استان 034
روابط عمومی:03433523301
آدرس :
 استان کرمان-شهـرستان بـردسیـر-بلـوار دانشجــو
 ایام کاری دانشگاه: شنبه ها تا چهارشنبه ها7:45صبح الی15:15
کدپستی دانشگاه: 7841669631