اگر دانش در ثریا باشد،مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت.حضرت محمد(ص)
 
برای مردان بزرگ بن بستی وجود ندارد، یا راهی خواهند يافت یا راهی خواهند ساخت
 
سخن مشاور:به زندگی لبخند بزنیم تا با ایجاد شادی در خود ودیگران دنیای بهتری داشته باشیم
 
آیا می دانید؟70درصد تیم های اعزامی به مسابقات بین المللی از دانشگاه آزاد اسلامی است.
 
آیا مي دانيد؟ 332 اختراع بین المللی به نام دانشگاه آزاد اسلامی ثبت شده است.
 
آیا می دانید؟750 مدال در زمینه های علمی و ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کسب گردیده.
 
نسخه فارسیفارسیامروز پنجشنبه سی ام دی ماه -سال یک هزار و سیصدو نود و پنج

برنامه انتخاب واحد و ثبت نام  نیم سال دوم 95-96برنامه انتخاب واحد و ثبت نام نیم سال دوم 95-96
 *برنامه انتخاب واحد و ثبت نام  نیم سال دوم 95-96 * . ثبت نام و انتخاب واحد: 9 الی 13 بهمن. شروع کلاس‌ها: 16 بهمن. حذف و اضافه: 23 الی 25 بهمن. پایان کلاس‌ها: 18 خرداد 96. امتحانات: 20 خرداد الی1 تیر96. جهت ورود به پورتال انتخاب واحد به منوی بالای همین سایت/ خدمات اینترنتی/ پورتال (دانشجویان و اساتید) دانشگاه مراجعه نمایید

برنامه انتخاب واحد و ثبت نام نیم سال دوم 95-96

ادامه مطلب ...


 
معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر
این صفحه در حال تکمیل است

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

پست سازمانی

ایمیل- سایت

رزومه

عکس

1

دکتر وحیدخطیبی

دکتری تخصصی کامپیوتر از دانشگاه تکنولوژی مالزی استادیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر
عضو هیات علمی

گروه کامپیوتر
khatibi78@yahoo.com
kvahid2@live.utm.my

 مشاهدهرزومه

2

دکترحمیدخسروی

دکتری تخصصی کامپیوتر از دانشگاه بیرمنگام انگلستان

استادیار

عضو هیات علمی
 گروه کامپیوتر

 

مشاهده رزومه

3

 دکتر حسین موسی جعفر آبادی

دکتری ریاضی

استادیار

عضو هیات علمی
گروه ریاضی

 

مشاهدهرزومه 

4

دکتر عمید خطیبی

دانشجوی دکتری کامپیوتر در دانشگاه علوم و تحقیقات

مربی

عضو  هیات علمی
گروه کامپیوتر

khatibi_amid@yahoo.com
a.khatibi@srbiau.ac.ir

مشاهده رزومه

5

دکتر واله جلالی

دکتری تخصصی زبان شناسی از دانشگاه علوم و تحقیقات

استادیار

عضو هیات علمی گروه علوم انسانی

 Valejalali@gmail.com

مشاهده رزومه

6

دکتر فرشاد مهرابی

دکتری تخصصی عمران از دانشگاه سمنان

استادیار

عضو هیات علمی
گروه عمران

 

مشاهده رزومه

7

عبدالرضا قاسمپور 

 کارشناسی ارشد حسابداری مربی   عضو هیاتعلمی
گروه حسابداری
   مشاهدهرزومه

8

دکتر محمد رضا براتی

دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی  از دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

عضو هیات علمی
گروه زبان و ادبیات فارسی

 

مشاهده رزومه

9

 دکتر رسول جمشیدی

 دکتری تخصصی شیمی از دانشگاه تکنولوژی مالزی

استادیار

عضو هیات علمی
گروه شیمی

 rasool_jamshidi_gohari@yahoo.com

مشاهده رزومه

10

دکتر هوشمند اسفندیارپور

دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علوم و تحقیقات

استادیار

عضو هیات علمی  و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

 

مشاهده رزومه

11

پروفسور محمد رضا مولایی

دکتری تخصصی ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد

استاد
(پروفسور)

عضو هیات علمی نیمه وقت گروه ریاضی

 

مشاهده

رزومه

12

 دکتر عبدالحسین دانشوری

دانشجوی دکتری علوم اجتماعی

 مربی

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی

 

مشاهده

رزومه

13

 عبداله اسماعیلی آبدر

کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی

 مربی

عضو هیات
علمی گروه علوم انسانی

 Abdolahesmaeely@gmail.com

مشاهده
رزومه

14

 

   

 

 

 

 

15

لادن تاج الدینی 

کارشناسی ارشد معماری  دانشگاه یزد

 مربی

 عضو هیات علمی گروه معماری

 Ladantajaddini@yahoo.com

مشاهده
رزومه 

16

 مژگان پیرایش

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مربی 

عضو هیات علمی گروه معماری 

 

 مشاهده رزومه

17

پونه پورسیستانی 

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلمی کرمان

مربی 

عضو هیات علمی گروه معماری 

 

مشاهده رزومه 

18

محمدرضا خسروی 

کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه امام خمینی(ره)

مربی 

عضو هیات علمی گروه عمران 

 

مشاهده رزومه 

19

حمیدرضاثمره هدایت زاده 

کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه تبریز

مربی 

 عضو هیات علمی گروه عمران

 

مشاهده رزومه 

20

محمد شریف رخشانی

کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

 مربی

 عضو هیات علمی گروه عمران

 

مشاهده رزومه 

21

پیمان معلم زاده 

کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مربی 

 عضو هیات علمی گروه عمران

 

مشاهده رزومه 

22

حسین فلاح 

دانشجوی دکتری معماری 

مربی 

عضو هیات علمی گروه معماری 

 Husein_fallah@hotmail.com

 مشاهده رزومه

23

 

 

 

 

 

 

 

24

رسول نادری 

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

مربی 

عضو هیات علمی گروه حسابداری 

 

naderi2006@yahoo.com

naderi4000@gmail.com

 

مشاهده رزومه 

25

 مهشید خواجه پور

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی یزد

مربی 

 عضو هیات علمی گروه حسابداری

m.khajehpour44@yahoo.com

 مشاهده رزومه

26

 زهره عباسی پور

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

 مربی

عضو هیات علمی گروه حسابداری 

 Zhrh_bs@Yahoo.com

مشاهده رزومه 

27

علیرضا حجت 

کارشناسی ارشد مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

مربی 

عضو هیات علمی گروه مکانیک 

 

مشاهده رزومه 

28

 بهناز ارجمند

دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه هرمزگان

مربی 

عضو هیات علمی گروه مکانیک 

 

مشاهده رزومه 

29

 مهدی وحیدی مطلق

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه رازی

 مربی

عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی 

 

مشاهده رزومه 

30

 مصطفی شجاعی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

 مربی

عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی 

 M.shojaei66@gmail.com

 مشاهده رزومه

31

علی گنجه کویری 

کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مربی 

عضو هیات علمی گروه علوم پایه 

 Aliganjehie@yahoo.com

مشاهده رزومه 

32

زهرا نادری 

دانشجوی دکتری فیزیک 

مربی 

 عضو هیات علمی گروه علوم پایه

 Zahra_naderi2002@yahoo.com

 مشاهده رزومه

33

عاطفه طاهری 

کارشناسی ارشد کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی اراک

مربی 

عضو هیات علمی گروه گروه کامپیوتر 

 

مشاهده رزومه 

34

 سوده شادروان

کارشناسی ارشد کامپیوتر از دانشگاه تکنولوژی مالزی

مربی 

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر 

 

 مشاهده رزومه

35

 محمد مهدی فروغی

کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مربی 

عضو هیات علمی گروه شیمی 

 

مشاهده رزومه 

36

لیدا کتابی 

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

 مربی

عضو هیات علمی گروه علوم انسانی 

 

مشاهده رزومه 

37

دکتر محبوبه شمسی

دکتری تخصصی کامپیوتر از دانشگاه تکنولوژی مالزی

استادیار 

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر 

 

مشاهده رزومه 

38

دکتر فاطمه خالویی 

دکتری تخصصی ریاضی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

استادیار 

عضو هیات علمی گروه علوم پایه 

 

 مشاهده رزومه

39

دکتر حامد صفاری 

 دکتری تخصصی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

استادیار 

عضو هیات علمی گروه عمران 

 

 مشاهده رزومه

 

40

دکتر سید مرتضی مرندی 

دکتری تخصصی عمران-خاک از دانشگاه لیدز انگلستان

استادیار 

عضو هیات علمی گروه عمران 

 

مشاهده رزومه 

 

41

 پروفسور اسدالله ناصح زاده

 دکتری تخصصی شیمی از دانشگاه ساری

 استاد
(پروفسور)

 عضو هیات علمی گروه شیمی

 

مشاهده رزومه 

 

42

دکتر منصور کریمی فر 

دکتری تخصصی مکانیک  از دانشگاه برادفورد انگلستان

استادیار 

عضو هیات علمی گروه مکانیک 

 

مشاهده رزومه 

 

43

 دکتر محمود بستان

دکتری تخصصی معماری از دانشگاه فلورانس ایتالیا

 استادیار

عضو هیات علمی گروه معماری 

 

 مشاهده رزومه

 

44

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت
 
 


جهت مشاهده کلیه اطلاعیه ها، بخشنامه های دانشگاه و دانلود فرم ها و جزوات اساتید می توانند به منوی آموزشی-دانشجویی بالای همین صفحه قسمت تابلواعلانات-اطلاعیه های آموزشی  به گروه آموزشی خود مراجعه نمایند 

تلفن های دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر: 33521900-33521958-3352827 الی 3 کد استان 034
روابط عمومی:03433523301
آدرس :
 استان کرمان-شهـرستان بـردسیـر-بلـوار دانشجــو
 ایام کاری دانشگاه: شنبه ها تا چهارشنبه ها7:45صبح الی15:15
کدپستی دانشگاه: 7841669631


   
 

   
 
مرکز آزمونمرکز آزموناتوماسیون اداری ویژه کارکناناتوماسیون اداری ویژه کارکنان
پورتال همایش هاپورتال همایش هاپیگیری نامه ها و درخواست هاپیگیری نامه ها و درخواست ها
پورتال(دانشجویان و اساتید)دانشگاهپورتال(دانشجویان و اساتید)دانشگاه کتابخانه مرکزی کتابخانه مرکزی
 
 
 
 

 
 
جایگاه و اهمیت شب قدر

عید فطر؛ عید بازگشت‏ به فطرت و سرشت مبارک باد

ماه رمضان؛ برترین ماه‌ها

زتیغ خصم افتاد آتشی در خانه ی هستی/به محراب عبادت شاهدی فرزانه می سوزد

سالروز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) تسلیت و قیام خونین 15خرداد گرامی باد

باز محرم رسید ماه عزای حسین(ع)/سینه ی ما می شود كرب و بلای حسین (ع)

میلاد با سعادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) فرخنده باد

مهمان خداى سرمدى اى انسان/برگیر از این سفره به سرحد توان

تقویم آموزشی ترم تابستان95-94/ دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر در ترم تابستان دانشجوی مهمان می پذیرد

آغازتوزیع کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم

هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره دلاورمردان عرصه جنگ تحمیلی گرامی باد

ثبت نام عتبات عالیات ویژه دانشجویان، استادان و کارکنان

تقویم آموزشی نیمسال اول(مهـر)96-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان از واحد بردسیر/ افتتاح «تالار بزرگ شهر»

کاهش20تا 50درصدی شهریه دانشگاه آزاد بردسیر/ شهریه دانشگاه آزاد اسلامی از مدارس غیرانتفاعی کمتر است

مراسم سومین روز درگذشت فرزند گرامی همکار ارجمندمان سرکار خانم دکترتاج الدینی

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر، «چهره ماندگار آموزش ایران» معرفی شد

آغاز ثبت نام بدون آزمون ورودی در مقاطع کارشناسی، کاردانی به کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلام

دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر از حمایت‌های مدیرعامل صنایع فولاد کرمان تجلیل کرد

مسابقات فوتسال جام سی چهارمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد بردسیر برگزار شد

سه مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر در مجامع علمی پذیرفته شد

صعود دانشجوی ملی پوش دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر به قله 5047 متری کازبک گرجستان

باز محرم رسید ماه عزای حسین(ع)/سینه ی ما می شود كرب و بلای حسین (ع)

کتاب «راهبردهای پیش بینی و تخمین در مهندسی نرم افزار» توسط استاد دانشگاه آزاد بردسیر منتشر شد

تجلیل از استادان مولف دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر

مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر از سوی انتشارات Francis& Taylor انگلستان منتشر شد

سالروز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) تسلیت و قیام خونین 15خرداد گرامی باد

افزایش امنیت با راه‌اندازی«شبکه ملی اطلاعات»/ وجود اطلاعات سازمان‌ها بر روی اینترنت، منطقی نیست

استاد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر، داور کنفرانس بین‌المللی مهندسی دانش‌بنیان و نوآوری شد

مهمان خداى سرمدى اى انسان/برگیر از این سفره به سرحد توان

زتیغ خصم افتاد آتشی در خانه ی هستی/به محراب عبادت شاهدی فرزانه می سوزد

عید فطر؛ عید بازگشت‏ به فطرت و سرشت مبارک باد

کارمند دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر، مسئول برگزاری مسابقات شنا، کشتی و وزنه‌برداری استان شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر در مراسم روز دانشجو گفت: 16 آذر، هویتی جدید برای دانشجویان شکل گرفت

مسابقات فوتسال جام سی چهارمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد بردسیر برگزار شد

استاد و دانشجوی پژوهشگر برتر سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر معرفی شدند

آغاز ثبت نام بدون آزمون ورودی در مقاطع کارشناسی، کاردانی به کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلام

ماه رمضان؛ برترین ماه‌ها

مراسم سومین روز درگذشت فرزند گرامی همکار ارجمندمان سرکار خانم دکترتاج الدینی

جایگاه و اهمیت شب قدر

 
 
بیشترین بازدید

جایگاه و اهمیت شب قدر
عید فطر؛ عید بازگشت‏ به فطرت و سرشت مبارک باد
ماه رمضان؛ برترین ماه‌ها
زتیغ خصم افتاد آتشی در خانه ی هستی/به محراب عبادت شاهدی فرزانه می سوزد
سالروز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) تسلیت و قیام خونین 15خرداد گرامی باد
باز محرم رسید ماه عزای حسین(ع)/سینه ی ما می شود كرب و بلای حسین (ع)
میلاد با سعادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) فرخنده باد
مهمان خداى سرمدى اى انسان/برگیر از این سفره به سرحد توان
تقویم آموزشی ترم تابستان95-94/ دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر در ترم تابستان دانشجوی مهمان می پذیرد
آغازتوزیع کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم
هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره دلاورمردان عرصه جنگ تحمیلی گرامی باد
ثبت نام عتبات عالیات ویژه دانشجویان، استادان و کارکنان
تقویم آموزشی نیمسال اول(مهـر)96-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر
بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان از واحد بردسیر/ افتتاح «تالار بزرگ شهر»
کاهش20تا 50درصدی شهریه دانشگاه آزاد بردسیر/ شهریه دانشگاه آزاد اسلامی از مدارس غیرانتفاعی کمتر است
مراسم سومین روز درگذشت فرزند گرامی همکار ارجمندمان سرکار خانم دکترتاج الدینی
دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر، «چهره ماندگار آموزش ایران» معرفی شد
آغاز ثبت نام بدون آزمون ورودی در مقاطع کارشناسی، کاردانی به کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلام
دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر از حمایت‌های مدیرعامل صنایع فولاد کرمان تجلیل کرد
مسابقات فوتسال جام سی چهارمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد بردسیر برگزار شد


محبوبترین ها

سه مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر در مجامع علمی پذیرفته شد
صعود دانشجوی ملی پوش دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر به قله 5047 متری کازبک گرجستان
باز محرم رسید ماه عزای حسین(ع)/سینه ی ما می شود كرب و بلای حسین (ع)
کتاب «راهبردهای پیش بینی و تخمین در مهندسی نرم افزار» توسط استاد دانشگاه آزاد بردسیر منتشر شد
تجلیل از استادان مولف دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر
مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر از سوی انتشارات Francis& Taylor انگلستان منتشر شد
سالروز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) تسلیت و قیام خونین 15خرداد گرامی باد
افزایش امنیت با راه‌اندازی«شبکه ملی اطلاعات»/ وجود اطلاعات سازمان‌ها بر روی اینترنت، منطقی نیست
استاد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر، داور کنفرانس بین‌المللی مهندسی دانش‌بنیان و نوآوری شد
مهمان خداى سرمدى اى انسان/برگیر از این سفره به سرحد توان
زتیغ خصم افتاد آتشی در خانه ی هستی/به محراب عبادت شاهدی فرزانه می سوزد
عید فطر؛ عید بازگشت‏ به فطرت و سرشت مبارک باد
کارمند دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر، مسئول برگزاری مسابقات شنا، کشتی و وزنه‌برداری استان شد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر در مراسم روز دانشجو گفت: 16 آذر، هویتی جدید برای دانشجویان شکل گرفت
مسابقات فوتسال جام سی چهارمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد بردسیر برگزار شد
استاد و دانشجوی پژوهشگر برتر سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر معرفی شدند
آغاز ثبت نام بدون آزمون ورودی در مقاطع کارشناسی، کاردانی به کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلام
ماه رمضان؛ برترین ماه‌ها
مراسم سومین روز درگذشت فرزند گرامی همکار ارجمندمان سرکار خانم دکترتاج الدینی
جایگاه و اهمیت شب قدر


اخبار و رویدادها
 سومین همایش ملی فضای مجازی پاک

سومین همایش ملی فضای مجازی پاک

 سومین همایش فضای ملی مجازی پاک مهلت ارسال مقاله تا 15 بهمن www.famp2017.ir

ادامه مطلب ...
 هفتمین کتاب استاد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر با عنوان «الگوریتم‌های هوش جمعی» منتشر شد

هفتمین کتاب استاد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر با عنوان «الگوریتم‌های هوش جمعی» منتشر شد

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر با اعلام انتشار هفتمین کتاب خود با عنوان «ال

ادامه مطلب ...
آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی

  ثبت نام انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 1395 دانشگاه آزا

ادامه مطلب ...
امتحانات 20 الی 23 دی لغو و از 3 الی6 بهمن برگزار می شود

امتحانات 20 الی 23 دی لغو و از 3 الی6 بهمن برگزار می شود

پیرو اطلاعیه شماره 5 روابط عمومی به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند : ◀️امتحانات لغو شده  دوشن

ادامه مطلب ...
 دعوت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان برای شرکت در مراسم گرامیداشت ارتحال آیت الله هاشمی

دعوت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان برای شرکت در مراسم گرامیداشت ارتحال آیت الله هاشمی

دکتر بابک آل طه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در بیانیه ای از اقشار مختلف مردم ولایت مدار کرمان، خ

ادامه مطلب ...
مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور دانشگاهیان و مردم در بردسیر برگزار شد

مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور دانشگاهیان و مردم در بردسیر برگزار شد

 امام جمعه بردسیر در مراسم باشکوه بزرگداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی عنوان کرد: حضرت آیت

ادامه مطلب ...
دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر در سوگ فقدان حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی، سیاه پوش شد

دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر در سوگ فقدان حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی، سیاه پوش شد

دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر در سوگ فقدان حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی(قدّس الله نفسه الزکیه)، سیاه پوش شد

ادامه مطلب ...
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر در پیامی، رحلت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر در پیامی، رحلت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر در پیامی، رحلت جانگداز حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی(قدّس الله نفسه ا

ادامه مطلب ...
ارتحال جانگداز حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی(قدّس الله نفسه الزکیه)، تسلیت باد

ارتحال جانگداز حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی(قدّس الله نفسه الزکیه)، تسلیت باد

 كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ▪️ارتحال جان

ادامه مطلب ...
 
نظرسنجی
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسير را از نظر علمي چگونه ارزيابي مي کنيد؟


از کدام حوزه ذيل رضايت بيشتري داريد؟

هدف شما از تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسير چيست؟


برخورد کارکنان با دانشجويان را چگونه ارزيابي مي کنيد؟


عضویت در خبر نامه
حذف عضویتثبت عضویت
 
آب وهوا
اوقات شرعی
 
 

آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده