کسب رتبه 23 کشوری توسط وب سایت واحد بردسیر

1390/02/30 (11:00:14 AM)

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر گفت: بنابر اعلام مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر به نشانی www.bardsiriau.ac.ir بین سایر دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور در زمینه طراحی موفق به کسب رتبه 23 گردید.
   دکتر حسین شریعت، اطلاع رسانی اینترنتی را از مهمترین اهداف روابط عمومی الکترونیکی عنوان و خاطر نشان کرد: در راستای تحقق این امر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر با راه اندازی وب سایت اینترنتی توانسته گامی مهم در جهت سهولت دسترسی دانشجویان به آخرین اخبار و رویداد های دانشگاه بردارد.
   وی امکان نظرسنجی، ارسال خبرنامه اینترنتی و دسترسی آسان به وب سایت های کلیه واحد های دانشگاه آزاد اسلامی را از دیگر مزایای این سایت بر شمرد وتصریح کرد: طی یک سال گذشته بیش از 157هزار نفر از وب سایت اینترنتی این دانشگاه بازدید نمودند.
    گفتنی است وب سایت 250 دانشگاه و موسسه پژوهشی در ارزیابی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شرکت داشتند.