تقویم دانشگاهی نیم سال دوم 92-91 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

1391/11/24 (9:30:56 PM)

تقویم دانشگاهی نیم سال دوم 92-91 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر
آدرس سایت www.bardsiriau.ac.ir
 
زمان انتخاب واحد
ورودی های 88 و ماقبل
ورودی های 89
ورودی های 90
ورودی های91
 
شنبه14 بهمن
یکشنبه15 و دوشنبه16
بهمن
سه شنبه 17 و چهارشنبه18
بهمن
پنج شنبه 19 وشنبه 21 بهمن
 
انتخاب واحد با تاخیر کلیه ورودی ها
از دوشنبه23 تا سه شنبه 24 بهمن91 و حداکثر تا 14 واحد درسی با مجوز کتبی مدیر گروه
 
شروع کلاس ها
دوشنبه 23 بهمن91
 
حذف و اضافه کلیه ورودی ها
شنبه 5 اسفند تا دوشنبه7 اسفند91
 
حذف اضطراری کلیه ورودی ها
دوشنبه 16 اردیبهشت تا چهارشنبه18 اردیبهشت 1392
 
پایان کلاس
پنج شنبه 16 خرداد1392
 
شروع امتحانات
از شنبه 18 خرداد تا پنج شنبه 30 خرداد 1392
 
ثبت نام دانشجویان جدید الورود
از 15 بهمن ماه 1391