اگر دانش در ثریا باشد،مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت.حضرت محمد(ص)
 
برای مردان بزرگ بن بستی وجود ندارد، یا راهی خواهند يافت یا راهی خواهند ساخت
 
سخن مشاور:به زندگی لبخند بزنیم تا با ایجاد شادی در خود ودیگران دنیای بهتری داشته باشیم
 
آیا می دانید؟70درصد تیم های اعزامی به مسابقات بین المللی از دانشگاه آزاد اسلامی است.
 
آیا مي دانيد؟ 332 اختراع بین المللی به نام دانشگاه آزاد اسلامی ثبت شده است.
 
آیا می دانید؟750 مدال در زمینه های علمی و ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کسب گردیده.
 
نسخه فارسیفارسیامروز سه_شنبه ششم مهر ماه-سال یک هزار و سیصدو نود و پنج

هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره دلاورمردان عرصه جنگ تحمیلی گرامی بادهفته دفاع مقدس و یاد و خاطره دلاورمردان عرصه جنگ تحمیلی گرامی باد
 فرق بين جنگ و دفاع مقدس چيست؟تبيين تفاوت دو واژه فوق نيازمند توجه به مفهوم و نوع نگاهي است که در ادبيات سياسي و هنجارهاي اجتماعي و ديني يک جامعه پيرامون اين دو وجود دارد ؛ جنگ يا « نبرد مسلحانه بين دولتها» به عنوان واقعيتي در جوامع بشري ، مفهومي عام و از جنبه هاي مختلف قابل تعريف است و به انواع متعددي نظير ؛ تهاجم نظامي ، جنگ تدافعي ، مشروع و يا نامشروع ، داخلي يا بين المللي و ... ، تقسيم مي شود . و در بسياري مواقع جنگ اقدامي ناپسند ، غير عقلي ، غير ديني و نامقدس است نظير تجاوزات نظامي و راه اندازي جنگ به خاطر سلطه طلبي ، جاه طلبي ، چپاول منابع ملت هاي ديگر و... . اما دفاع مقدس نوعي خاص از جنگ و نبرد مسلحانه است که از يکسو حالت تدافعي در مقابل تجاوز نظامي بيگانگان داشته واز سوي ديگر مطابق با هنجارهاي ديني پذيرفته شده در يک جامعه و داراي ارزش ديني و اجتماعي است . مانند جنگ به منظور دفاع از خويش (دفاع مشروع) در مقابل متجاوزين به دين، عِرض، جان و مال خود و بستگان يا مملکت و نيز به منظور دفاع از مظلومين عالم و يا در مقابل ستمگراني که آزادي دعوت ديني را سلب مي کنند و با حاکميت استبدادي مانع انتخاب آزادانه دين صحيح از سوي مردم مي گردند. در ادامه جهت تبيين دقيقتر موضوع دفاع مقدس توجه به نكات ذيل حائز اهميت است: يك. قداست و امور مقدس در فرهنگ اسلام  از نظر دين، هر فعل يا امري كه جنبه الهي و صبغه ربوبي داشته باشد، مقدس است. « صِبْغَةَ اللّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً ؛». بقره(2)، آية 138  قدسي بودن مبتني بر بهره مندي از صبغه و جنبه الهي در عقايد، اخلاق و افعال فردي و اجتماعي است و آن نيز در پرتو حسن و نيكويي فعل و فاعل به دست ميآيد. بنابراين هر چيزي كه صبغه ربوبي و جنبه الهي داشته و تحت نظارت و دستور خداوند متعال باشد، از امور مقدس محسوب مي‏شود. حتي افعالي كه انسان‏ها به مقتضاي طبيعت و نيازهاي طبيعي خود، انجام مي‏دهند و در راستاي دستورات خداوند متعال است، از امر قدسي شدن مستثنا نيست. ر.ك: آيت الله جوادي آملي، نسبت دين و دنيا، نشر اسراء، چاپ اول 1381، صص 100 ـ 89 امام صادق(ع) در اين باره مي‏فرمودند: « الكاد علي عياله كالمجاهد في سبيل الله »؛ «كسي كه براي تأمين خانواده خويش تلاش كند، اجر او مانند پاداش مجاهد در راه خداست». وسائل الشيعه، ج 17، ص 67  دقت در اين حديث و ساير احاديث مشابه آن، نشان مي‏دهد كه شرع با دخالت در امور دنيوي ـ حتي در امور ضروري بشر، همانند به دست آوردن مخارج زندگي ـ سبب مي‏شود بين امور دنيوي بشر و مفاهيم كاملا مقدس (همانند قرآن كريم، پيامبران و امامان و...) ارتباط برقرار و آنها نيز اموري قدسي و الهي شود. حتي ممكن است آن قدر ميزان تقدس و الهي بودن آنها بالا باشد، كه انسان به ياري آنها بتواند در معاد به بالاترين مدارج عالي بشريت و لقاي پروردگارش نايل آيد. تشخيص امور مقدس، مي‏تواند هم از طريق دلايل نقلي و آيات و رواياتي باشد كه براي اعمال خاصي نظير نماز، روزه، حج و جهاد و... ارزش و جايگاه ويژه اي قائل شده اند و هم مي‏تواند از طريق دليل عقلي دين و حكم آن دربارة اعمالي صورت پذيرد كه مربوط به امور زندگي دنيوي و معيشتي جامعه است. در اين قبيل از اعمال و رفتار، هيچ فرقي (بين امور مهم و غير مهم وجود ندارد؛ به گونه اي كه از اعمال به ظاهر كم اهميت مانند خوردن، آشاميدن، تفريح، مسافرت و...) تا امور سرنوشت ساز اجتماعي (نظير تهيه امكانات اقتصادي ملت، ارايه خدمات و بهداشت و درمان، حفظ امنيت داخلي و خارجي، قانونگذاري و...) همه در صورتي كه در راستاي تعاليم و ارزش‏هاي الهي بوده و صبغه ديني به خود گيرد و براي تحصيل قرب و رضاي الهي باشد مي‏تواند اموري مقدس شوند؛ گرچه درجة قداست آنها متفاوت است. ر.ك: نسبت دين و دنيا، همان، صص 94 – 93  بالاخره اينكه با همه ارزش و اهميتي كه دين اسلام براي هدايت مردم و فهم درست و اقبال انسان‏ها به سوي خداوند متعال و تعاليم او قائل است، هيچ‏گاه تقدّس و ارزشي ماورايي دين و مقدسات ربوبي را بر ديدگاه ها، فهم‏ها و تلقي‏هاي آنان مبتني نمي‏كند؛ اين گونه نيست كه قداست امري، بستگي به نظر و رأي مردم داشته باشد و براساس نظرات موافق و مخالف و توهم و خيال پردازي‏هاي اشخاص، قداست آنان در تغيير باشد؛ بلكه امور مقدس داراي پشتوانه مستقل و ثابت ديني است.   دو. مقدس بودن جهاد و دفاع در اسلام  از منظر اسلام، جهاد و دفاع از جايگاه ارزشي بسيار بالايي برخوردار است و در زمره مهم‏ترين امور مقدس ديني به شمار مي‏آيد. شهيد مطهري(ره) در اين زمينه مي‏نويسد: «اسلام ديني نيست كه بگويد اگر كسي به طرف راست چهره ات سيلي زد، طرف چپ را جلو ببر و ديني نيست كه بگويد كار خدا را به خدا و كار قيصر را به قيصر وابگذار، و همچنين ديني نيست كه ايدة مقدس اجتماعي نداشته باشد و يا كوشش در راه دفاع يا بسط آن ايده را لازم نشمارد. قرآن كريم سه مفهوم مقدس را در بسياري از آيات خود توأم آورده است: «ايمان»، «هجرت» و «جهاد». انسان قرآن، موجودي است وابسته به ايمان و وارسته از هر چيز ديگر، اين موجود وابسته به ايمان براي نجات ايمان خود، هجرت مي‏كند و براي نجات ايمان جامعه و در حقيقت براي نجات جامعه از چنگال اهريمن بي ايماني جهاد مي‏نمايد». ر.ك: مرتضي مطهري، قيام و انقلاب مهدي(عج)، تهران، انتشارات صدرا، 1374، ص 73  امام علي(ع) در نهج البلاغه در اهميت جهاد مي‏فرمايد: « ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اوليائه »؛ «همانا جهاد دري از درهاي بهشت است كه فقط به روي دوستان خاص خويش گشوده است» و در ادامه مي‏فرمايد: « و هو لباس التقوي »؛ «جهاد جامه تقوا است». تقوا؛ يعني، پاكي راستين و پاكي از آلودگي‏هاي روحي و اخلاقي كه در خودخواهي‏ها و خودپسندي‏ها و خودگرايي‏ها ريشه دارد. به همين دليل، مجاهد واقعي با تقواترين افراد است؛ زيرا هر كسي از جنبه اي پاك و متقي است. يكي از نظر حسادت، ديگري از نظر بخل و... اما مجاهد از هستي خود گذشته و آن را فداي دين و مردم خود كرده است. بنابراين دري كه به روي مجاهدين باز مي‏شود، با ساير پاكان متفاوت است. سپس مي‏فرمايد: « و درع الله الحصينه و جنته الوثيقه »؛ «جهاد زره نفوذ ناپذير خدا و سپر مطمئن خداست». اگر روح ملّتي، روح جهاد باشد و هميشه به اين سپر الهي مجهّز شود، ديگر هيچ دشمن توانايي تجاوز و سلطه بر آنان را نخواهد داشت. امام علي(ع) ضمن برشمردن آثار مثبت جهاد، به بعضي از آثار منفي كه بر ترك آن مترتب است اشاره نموده، مي‏فرمايد: «آن كه از جهاد به دليل بي‏ميلي و بي‏رغبتي روبرگرداند، خداوند جامه ذلت و روپوش بلا برتن او مي‏پوشاند و او را لگدكوب حقارت مي‏گرداند و حجاب‏ها و پرده‏ها روي بصيرت دل او قرار مي‏دهد و بينش را از او سلب مي‏كند، برخورداري از دولت حق به جريمه ترك جهاد از او برگردانده مي‏شود و به سختي‏ها و شدايد گرفتار مي‏گردد و از رعايت انصاف درباره اش محروم مي‏شود». نهج البلاغه، خطبه 27  از اين روست كه پيامبر گرامي اسلام مي‏فرمايد: « الخير كله في السيف و تحت ظل السيف »؛ «خير و بركت در شمشير و زير سايه شمشير است». شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، ج 6، كتاب الجهاد  و در جاي ديگر مي‏فرمايد «آن كه جهاد نكرده و لااقل انديشه جهاد را در دل خود نپرورده باشد، با نوعي از نفاق خواهد مرد». ر.ك: قيام و انقلاب مهدي، همان، ص 79  در هر صورت، بررسي آيات و روايات متعدد، بيانگر جايگاه والاي ارزشي جهاد و دفاع در اسلام و قداست آن است. البته اسلام دين رحمت و صلح و همزيستي مسالمت آميز است و وجود و وجوب جهاد در آن، صرفاً جنبه‏اي تدافعي دارد و به هيچ وجه، تجاوزگري، ظلم و ستم به حقوق ديگران را تجويز نكرده و برنمي‏تابد. ر.ك: سيد ابراهيم حسيني، اصل منع توسل به زور، دفتر نشر معارف، قم 1382 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100116428) منبع: http://www.siasi.porsemani.ir/node/1708  

هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره دلاورمردان عرصه جنگ تحمیلی گرامی باد

ادامه مطلب ...


 
 
 

ضمن تبریک قبولی دانشجویان کارشناسی ارشد و با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به کلیه دانشجویان
مدارک لازم برای ثبت نام قبول شدگان ارشد(اصل مدرک کارشناسی+کارت ملی+شناسنامه+6قطعه عکس3*4)
 
مدارک لازم برای ثبت نام بدون آزمون(اصل مدرک دیپلم+کارت ملی+شناسنامه+6قطعه عکس3*4)

مهلت ثبت نام تا 5 مهر
جهت مشاهده کلیه اطلاعیه ها، بخشنامه های دانشگاه و دانلود فرم ها و جزوات اساتید می توانند به منوی آموزشی-دانشجویی بالای همین صفحه قسمت تابلواعلانات-اطلاعیه های آموزشی  به گروه آموزشی خود مراجعه نمایند 

آدرس دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر: استان کرمان-شهـرستان بـردسیـر-بلـوار دانشجــو
 ایام کاری دانشگاه: شنبه ها تا چهارشنبه ها7:45صبح الی15:15
کدپستی دانشگاه: 7841669631

   
 

   
 
مرکز آزمونمرکز آزموناتوماسیون اداری ویژه کارکناناتوماسیون اداری ویژه کارکنان
پورتال همایش هاپورتال همایش هاپیگیری نامه ها و درخواست هاپیگیری نامه ها و درخواست ها
پورتال(دانشجویان و اساتید)دانشگاهپورتال(دانشجویان و اساتید)دانشگاه کتابخانه مرکزی کتابخانه مرکزی
 
 
 
 

 
 
نوروز خود را در بردسیر سپری نمایید/ قدم به سرزمین 5هزارساله من بگذار

آغاز سال 1395شمسی مبارک باد

جایگاه و اهمیت شب قدر

عید فطر؛ عید بازگشت‏ به فطرت و سرشت مبارک باد

ماه رمضان؛ برترین ماه‌ها

زتیغ خصم افتاد آتشی در خانه ی هستی/به محراب عبادت شاهدی فرزانه می سوزد

سالروز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) تسلیت و قیام خونین 15خرداد گرامی باد

مهمان خداى سرمدى اى انسان/برگیر از این سفره به سرحد توان

فرارسیدن ایام فاطمیه تسلیت باد

آغاز ثبت نام درکارگاه رایگان «آموزش پیش از ازدواج و مهارت های زندگی»

پذیرش دانشجو بدون آزمون ورودی در 60 رشته دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر آغاز شد

تقویم آموزشی ترم تابستان95-94/ دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر در ترم تابستان دانشجوی مهمان می پذیرد

هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره دلاورمردان عرصه جنگ تحمیلی گرامی باد

آغازتوزیع کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم

جشن بزرگ انقلاب اسلامی/ چهارشنبه21 بهمن/9:30 صبح

کتاب «مقدمه‌ای بر رایانش ابری» توسط استاد دانشگاه آزاد بردسیر منتشر شد

ثبت نام عتبات عالیات ویژه دانشجویان، استادان و کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر غرق در جشن سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر، راهی اردوی انتخابی تیم ملی تکواندو شد

آگهي مزايده بوفه دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر

نوروز خود را در بردسیر سپری نمایید/ قدم به سرزمین 5هزارساله من بگذار

صعود دانشجوی ملی پوش دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر به قله 5047 متری کازبک گرجستان

کتاب «راهبردهای پیش بینی و تخمین در مهندسی نرم افزار» توسط استاد دانشگاه آزاد بردسیر منتشر شد

مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر از سوی انتشارات Francis& Taylor انگلستان منتشر شد

مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر از سوی انتشارات Wiley انگلستان منتشر شد

کتاب «مقدمه‌ای بر رایانش ابری» توسط استاد دانشگاه آزاد بردسیر منتشر شد

سالروز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) تسلیت و قیام خونین 15خرداد گرامی باد

پذیرش دانشجو بدون آزمون ورودی در 60 رشته دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر آغاز شد

افزایش امنیت با راه‌اندازی«شبکه ملی اطلاعات»/ وجود اطلاعات سازمان‌ها بر روی اینترنت، منطقی نیست

مهمان خداى سرمدى اى انسان/برگیر از این سفره به سرحد توان

زتیغ خصم افتاد آتشی در خانه ی هستی/به محراب عبادت شاهدی فرزانه می سوزد

آغاز ثبت نام درکارگاه رایگان «آموزش پیش از ازدواج و مهارت های زندگی»

عید فطر؛ عید بازگشت‏ به فطرت و سرشت مبارک باد

آگهي مزايده بوفه دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر

آغاز سال 1395شمسی مبارک باد

جشن بزرگ انقلاب اسلامی/ چهارشنبه21 بهمن/9:30 صبح

آگهي مزايده مجموعه تالار پذیرایی

مسابقات فوتسال جام سی چهارمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد بردسیر برگزار شد

آغاز ثبت نام بدون آزمون ورودی در مقاطع کارشناسی، کاردانی به کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلام

سال 1395، حرکت دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر به سمت چابک سازی

 
 
بیشترین بازدید

نوروز خود را در بردسیر سپری نمایید/ قدم به سرزمین 5هزارساله من بگذار
آغاز سال 1395شمسی مبارک باد
جایگاه و اهمیت شب قدر
عید فطر؛ عید بازگشت‏ به فطرت و سرشت مبارک باد
ماه رمضان؛ برترین ماه‌ها
زتیغ خصم افتاد آتشی در خانه ی هستی/به محراب عبادت شاهدی فرزانه می سوزد
سالروز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) تسلیت و قیام خونین 15خرداد گرامی باد
مهمان خداى سرمدى اى انسان/برگیر از این سفره به سرحد توان
فرارسیدن ایام فاطمیه تسلیت باد
آغاز ثبت نام درکارگاه رایگان «آموزش پیش از ازدواج و مهارت های زندگی»
پذیرش دانشجو بدون آزمون ورودی در 60 رشته دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر آغاز شد
تقویم آموزشی ترم تابستان95-94/ دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر در ترم تابستان دانشجوی مهمان می پذیرد
هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره دلاورمردان عرصه جنگ تحمیلی گرامی باد
آغازتوزیع کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم
جشن بزرگ انقلاب اسلامی/ چهارشنبه21 بهمن/9:30 صبح
کتاب «مقدمه‌ای بر رایانش ابری» توسط استاد دانشگاه آزاد بردسیر منتشر شد
ثبت نام عتبات عالیات ویژه دانشجویان، استادان و کارکنان
دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر غرق در جشن سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب
دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر، راهی اردوی انتخابی تیم ملی تکواندو شد
آگهي مزايده بوفه دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر


محبوبترین ها

نوروز خود را در بردسیر سپری نمایید/ قدم به سرزمین 5هزارساله من بگذار
صعود دانشجوی ملی پوش دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر به قله 5047 متری کازبک گرجستان
کتاب «راهبردهای پیش بینی و تخمین در مهندسی نرم افزار» توسط استاد دانشگاه آزاد بردسیر منتشر شد
مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر از سوی انتشارات Francis& Taylor انگلستان منتشر شد
مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر از سوی انتشارات Wiley انگلستان منتشر شد
کتاب «مقدمه‌ای بر رایانش ابری» توسط استاد دانشگاه آزاد بردسیر منتشر شد
سالروز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) تسلیت و قیام خونین 15خرداد گرامی باد
پذیرش دانشجو بدون آزمون ورودی در 60 رشته دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر آغاز شد
افزایش امنیت با راه‌اندازی«شبکه ملی اطلاعات»/ وجود اطلاعات سازمان‌ها بر روی اینترنت، منطقی نیست
مهمان خداى سرمدى اى انسان/برگیر از این سفره به سرحد توان
زتیغ خصم افتاد آتشی در خانه ی هستی/به محراب عبادت شاهدی فرزانه می سوزد
آغاز ثبت نام درکارگاه رایگان «آموزش پیش از ازدواج و مهارت های زندگی»
عید فطر؛ عید بازگشت‏ به فطرت و سرشت مبارک باد
آگهي مزايده بوفه دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر
آغاز سال 1395شمسی مبارک باد
جشن بزرگ انقلاب اسلامی/ چهارشنبه21 بهمن/9:30 صبح
آگهي مزايده مجموعه تالار پذیرایی
مسابقات فوتسال جام سی چهارمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد بردسیر برگزار شد
آغاز ثبت نام بدون آزمون ورودی در مقاطع کارشناسی، کاردانی به کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلام
سال 1395، حرکت دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر به سمت چابک سازی


اخبار و رویدادها
آغاز ثبت نام جشن ازدواج دانشجویی/ویژه دانشجویانی که عقد آنان از1 مهر 1394 تا 30 مهر 1395 ثبت گردیده

آغاز ثبت نام جشن ازدواج دانشجویی/ویژه دانشجویانی که عقد آنان از1 مهر 1394 تا 30 مهر 1395 ثبت گردیده

 دانشجوي گرامي ، با عرض تبريك به مناسبت پيوند مباركتان. زمان آغاز ثبت نام براي زوج هاي دانشجو از تاريخ 1395/06/22 الي 1395/07/30 به مدت 40 روز خواهد بود. تاريخ عقد مجاز جهت ثبت نام اوليه 1394/

ادامه مطلب ...
کاهش20تا 50درصدی شهریه دانشگاه آزاد بردسیر/ شهریه دانشگاه آزاد اسلامی از مدارس غیرانتفاعی کمتر است

کاهش20تا 50درصدی شهریه دانشگاه آزاد بردسیر/ شهریه دانشگاه آزاد اسلامی از مدارس غیرانتفاعی کمتر است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر از فرصت استثنایی ادامه تحصیل در این دانشگاه خبرداد و گفت: با تصویب هشتمین

ادامه مطلب ...
 همایش بررسی *تحلیلی بر فاجعه منا*

همایش بررسی *تحلیلی بر فاجعه منا*

 همایش بررسی *تحلیلی بر فاجعه منا* سخنران:عبداله اسماعیلی آبدر، عضو هیات علمی دانشگاه . دوشنب

ادامه مطلب ...
امضای تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی با استانداری کرمان

امضای تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی با استانداری کرمان

در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از

ادامه مطلب ...
تقویم آموزشی نیمسال اول(مهـر)96-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

تقویم آموزشی نیمسال اول(مهـر)96-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود(مراجعه حضوری به آموزش) از 13 تا 31 شهریور. مدارک ثبت نام(دیپلم فنی و حرفه ا

ادامه مطلب ...
 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر، عضو «باشگاه نوابغ مدیریت ایران» شد

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر، عضو «باشگاه نوابغ مدیریت ایران» شد

 محمدحسین مؤدب، دانشجوی هنرمند دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر و ابداع کننده خط «پریشان» که پ

ادامه مطلب ...
 آغاز ثبت نام بدون آزمون ورودی در مقاطع  کارشناسی، کاردانی به کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلام

آغاز ثبت نام بدون آزمون ورودی در مقاطع کارشناسی، کاردانی به کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلام

رئیس دانشگاه آزاداسلامی بردسیر از پذیرش دانشجو بدون آزمون ورودی در مقاطع کارشناسی، کاردانی به کارشناسی و

ادامه مطلب ...
 انتصاب دومین بانوی فرهیخته به سمت معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر

انتصاب دومین بانوی فرهیخته به سمت معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر، دکتر بهناز ارجمند به عنوان دومین بانوی فرهیخته، به عنوان

ادامه مطلب ...
افزایش امنیت با راه‌اندازی«شبکه ملی اطلاعات»/ وجود اطلاعات سازمان‌ها  بر روی  اینترنت، منطقی نیست

افزایش امنیت با راه‌اندازی«شبکه ملی اطلاعات»/ وجود اطلاعات سازمان‌ها بر روی اینترنت، منطقی نیست

 عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر: افزایش امنیت با راه‌اندازی«شبکه

ادامه مطلب ...
 
نظرسنجی
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسير را از نظر علمي چگونه ارزيابي مي کنيد؟


از کدام حوزه ذيل رضايت بيشتري داريد؟

هدف شما از تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسير چيست؟


برخورد کارکنان با دانشجويان را چگونه ارزيابي مي کنيد؟


عضویت در خبر نامه
حذف عضویتثبت عضویت
 
آب وهوا
اوقات شرعی
 
 

آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده